Das Seelsorgeteam unserer Pfarreiengemeinschaft stellt sich vor!Pfr. Matthias Pfeiffer Pfarrer Matthias Pfeiffer
Tel.: 06323/4279
E-Mail: matthias.pfeiffer@bistum-speyer.de
Pfarrer Jacob Pfarrer Andreas Jacob
Tel.: 06323/3023558
E-Mail: andreas.jacob@bistum-speyer.de
Kaplan Bhaskar Kaplan Bhaskarao Anakarala
Tel.: 06323/4279
E-Mail: bhaskarrao.anakarala@bistum-speyer.de
Gemeindereferent Matthias Aperdannier Gemeindereferent Matthias Aperdannier
Tel.: 06323/5100
E-Mail: matthias.aperdannier@bistum-speyer.de
Gemeindeassistentin Simone Hartner Gemeindereferentin Simone Hartner
Tel.: 06345/919334
E-Mail: simone.hartner@bistum-speyer.de
Diakon Michael Geiger Diakon Michael Geiger
Tel.: 06345/407334
E-Mail: michael.geiger@bistum-speyer.de


©2019 Pfarrei Edenkoben